Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Európske iniciatívy


Img
Európska značka pre jazyky (ELL)

je ocenením, ktorým sa podporujú a zviditeľňujú inšpiratívne iniciatívy, inovatívne metódy a osvedčené postupy v oblasti výučby a učenia sa jazykov.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke iniciatívy.Img
Sieť Inšpiratívne vzory

Jedným z hlavných cieľov iniciatívy Európskej komisie je zabrániť vylúčeniu mladých ľudí zo spoločnosti, podporiť ich inklúziu a propagovať spoločné vlastníctvo EÚ hodnôt tým, že sa sprostredkujú priame kontakty s „inšpiratívnymi vzormi“.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke iniciatívy.Img
Európsky týždeň odborných zručností

Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s cieľom podporiť kvalitné zručnosti a pracovné miesta.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke iniciatívy.Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a šport