Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


Podujatia organizované SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu24. 1. 2019
    Nezaradené
Ružomberok - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva záujemcov, ktorí pripravujú v novej výzve na rok 2019 projekt školské výmenné partnerstvo KA229, na inštruktážny seminár. Pozvánka [SK, pdf, 267 KB]
 
 
23., 30. 1. 2019
    Nezaradené
KE, BA - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva záujemcov, ktorí pripravujú v novej výzve na rok 2019 projekt strategické partnerstvá KA2 vrátane školských výmenných partnerstiev KA229, na inštruktážne semináre. Pozvánka [SK, pdf, 267 KB]
 
 
 
 

Ostatné podujatia18. - 20. 2. 2019
    Nezaradené
Španielsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov sektoru odborného vzdelávania a prípravy na kontaktný seminár Inclusion and Employability, ktorý sa bude konať v Madride v Španielsku. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektora odborného vzdelávania a prípravy, ktorí sa zaujímajú o inkluzívne vzdelávanie. Hlavným cieľom podujatia je prísť na to či internacionalizácia inštitúcii vedie k inklúzii vo vzdelávaní. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií [SK, docx, 17 KB], program a popis podujatia [EN, pdf, 387 KB]
 
12.-15.3.2019
    Nezaradené
Rumunsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov všetkých sektorov vzdelávania a odbornej prípravy na tematický seminár FuturE+, ktorý sa bude konať v Bukurešti v Rumunsku. Cieľom podujatia je diskusia o prechode na nový program po 2020 v súvislosti so skúsenosťami s programom Erasmus+. Závery budú komunikované na ďalších podujatiach spojených s predsedníctvom Rumunska v EÚ. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií [SK, pdf, 345 KB]
 

media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov