Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PODUJATIA ERASMUS+


Podujatia organizované SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuOstatné podujatia06. – 07. 05. 2019
    Nezaradené
Belgicko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo všetkých sektorov vzdelávania a odbornej prípravy na tematický seminár Communication and dissemination: on the (right) use of tools and media in Erasmus+ projects, ktorý sa bude konať v Bruseli v Belgicku. Podujatie je určené koordinátorom projektov Erasmus+ vo všetkých sektoroch, ktorí sú zodpovední za zdieľanie výsledkov svojich projektov a chcú sa dozvedieť viac o tvorbe komunikačného plánu, využívaní sociálnych médii a vlastných webstránok, eTwinningu a iných platforiem na šírenie výsledkov projektov. V programe sú naplánované workshopy, prezentácie, ukážky dobrej praxe, výmena skúseností a príležitosti na networking. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac info /odkaz na word/ Viac informácií. [SK, pdf, 342 KB]
 
22.–26. 05. 2019
    Nezaradené
Poľsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania na tematický seminár S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools, ktorý sa bude konať vo Varšave v Poľsku. Podujatie je určené pre riaditeľov a učiteľov špeciálnych základných škôl pre deti so zdravotným postihnutím, ktorí majú záujem nájsť partnerov do spoločného projektu KA229 - Školské výmenné partnerstvá Erasmus+ venovanému téme špeciálnych škôl, výučbe detí s postihnutím a pod. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 396 KB]
 
23. – 25. 06. 2019
    Nezaradené
Holandsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov všetkých sektorov na tematický seminár Social Inclusion and Diversity, ktorý sa bude konať vo Wageningene v Holandsku. Podujatie je určené pre učiteľov zo všetkých sektorov vzdelávania hľadajúcich spôsoby, ako riešiť otázky rôznorodosti vo svojich triedach alebo odborníkov pracujúcich so znevýhodnenými skupinami žiakov. Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom nástroje a príklady projektov na riešenie problematiky rôznorodosti v triede alebo vo vzdelávacom prostredí. Počas tohto podujatia sa budú zdieľať osvedčené postupy ako pracovať s rôznymi skupinami žiakov, stimulovať medzisektorové vzdelávanie a vytvárať nové kontakty a partnerstvá. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 342 KB]
 
16. – 18. 05. 2019
    Nezaradené
Írsko - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov zo sektorov školského vzdelávania na kontaktný seminár Professional Development Opportunity for teachers: Creative methods for facilitating learning II, ktorý sa bude konať v Dubline v Írsku. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektoru školského vzdelávania – učiteľov základných škôl, ktorí majú záujem o rozvoj svojich zručností v neformálnych vzdelávacích a facilitačných metódach a majú skúsenosti s programom Erasmus+ alebo majú záujem o spoluprácu. Cieľom podujatia je pochopiť základné princípy a hodnotu neformálneho vzdelávania, podporovať účastníkov pri začlenení neformálneho vzdelávania do svojej pedagogickej praxe a rozvíjať zručnosti na využívanie kreatívnych metód vo vzdelávaní. V programe sú naplánované prezentácie, ukážky dobrej praxe, výmena skúseností a príležitosti na networking. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 344 KB]
 
04. - 06. 06. 2019
    Nezaradené
Malta - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov vysokoškolského vzdelávania na tematický seminár Developing internationalisation strategies for Higher Education Institutions – Looking beyond EU borders, ktorý sa bude konať vo Vallette na Malte. Podujatie je určené pre zástupcov zo sektoru vysokoškolského vzdelávania, ktorí majú skúsenosti s projektmi KA107, ale aj nováčikov, ktorí chcú rozvíjať svoje aktivity v stratégiách internacionalizácie s partnerskými krajinami. Noví účastníci KA107 sú vítaní, avšak skúsenosti s KA103 sú nevyhnutnosťou. Cieľom bude zdieľanie poznatkov, osvedčených postupov a skúseností týkajúcich sa rôznych aspektov projektov mobility KA107 s inými európskymi VŠ, ale aj rozvoja vysoko kvalitných stratégií internacionalizácie. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 397 KB]
 
17. – 18. 4. 2019
    Nezaradené
Žilina - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Vás pozýva na expertnú vzdelávaciu konferenciu Learn & Lead 2019, organizovanú pod odborným garantom Fakulty manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, ktorá je určená všetkým fanúšikom a podporovateľom vzdelávania, zástupcom škôl a podnikateľom, ktorým záleží na kvalite a rozvoji vzdelávania na Slovensku. Konferencia sa bude venovať modelom kontinuálneho transferu znalostí vo firmách a školách, predstaveniu odborných vzdelávacích programov Learn&Lead a prezentácii projektu Happy School 2020. Konferenciu bude slávnostne otvárať riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Alexandra Junášková. Bližšie informácie o programe sa dozviete z infoletáku, registrácia je spustená na stránkach podujatia.
 
14. – 16. 05. 2019
    Nezaradené
Švédsko - SKRÁTENIE TERMÍNU NA PODANIE PRIHLÁŠKY - SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pozýva zástupcov školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania na študijnú návštevu Study Visit for School Leaders, ktorá sa bude konať v Štokholme vo Švédsku. Podujatie je určené pre riaditeľov škôl v sektore školského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolských učiteľov, ktorí sa zaoberajú výučbou školského manažmentu alebo majú na starosti funkčné vzdelávanie učiteľov na základných a stredných školách. V programe podujatia sú naplánované návštevy rôznych vzdelávacích inštitúcií, výmena skúseností, osvedčených metód, pedagogických prístupov a zlepšovanie kvality vzdelávania vedúcich pracovníkov na školách. Komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií. [SK, pdf, 397 KB]
 Podujatia organizované IUVENTA - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a športRadi Vás stretneme na našich seminároch. Informácie o nových seminároch zverejňujeme priebežne.


media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov